Kasımpaşa Rölöve Restorasyon Projesi

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kasımpaşa Mahallesi’nde bulunan kagir konut günümüze gelmiştir, fakat işlevini yitirmiştir.
Geç devir İstanbul ahşap sivil mimarisi örneklerindendir. Bodrum zemin + 2 normal kattna oluşan binaın cephesinde ateş tuğla süslemeleri bulunmaktadır.
Yapının şu an hiçbir işlevi olmayıp terk edilmiş bir haldedir. Yapının bugünkü durumu da incelendiğinde en üst katının çatısının ve kısmen döşemesinin çökmüş olduğu görülmektedir. İkinci katında büyük bir bölümü hasar görmüş bir bölümüne girilememektedir, yer yer çökmeler ve kopmalar mevcuttur.

kasimpasa restorasyon1

kasimpasa restorasyon projesi

Yorum yapın