Kasımpaşa Rölöve Restorasyon Projesi

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kasımpaşa Mahallesi’nde bulunan kagir konut günümüze gelmiştir, fakat işlevini yitirmiştir. Geç devir İstanbul ahşap sivil mimarisi örneklerindendir. Bodrum zemin + 2 normal kattna oluşan binaın cephesinde ateş tuğla süslemeleri bulunmaktadır. Yapının şu an hiçbir işlevi olmayıp terk edilmiş bir haldedir. Yapının bugünkü durumu da incelendiğinde en üst katının çatısının ve kısmen … Devamını oku…

Üsküdar – Rölöve Restorasyon Projesi

Üsküdar Allame caddesinde yer alan yapı. Kısmi bir bodrum katZemin + 1 normal kattan oluşmaktadır. Taşıyıcı özelliğini yitirmiş olan yapı, günüzmüde kullanılmamaktadır. Güzel bir ahşap sivil mimari örneği olan eski eserin projelerini, geçmişin izlerini geleceğe aktarma çabasında olan şirketimiz tarafından hazırlanmıştır.