Üsküdar – Rölöve Restorasyon Projesi

Üsküdar Allame caddesinde yer alan yapı. Kısmi bir bodrum katZemin + 1 normal kattan oluşmaktadır. Taşıyıcı özelliğini yitirmiş olan yapı, günüzmüde kullanılmamaktadır. Güzel bir ahşap sivil mimari örneği olan eski eserin projelerini, geçmişin izlerini geleceğe aktarma çabasında olan şirketimiz tarafından hazırlanmıştır.